Ons nieuws
Onze aanbiedingen
De camping kaart

Juridische mededeling

Identificatie van het bedrijf
Bedrijf: Camping Verdon, Provence
Hoofdkantoor: weg naar Gréoux – 04800 Esparron verdon
Tel: 07 61 09 77 00
Siret: 794527788 RCS Manosque
Directeur van de publicatie: Mélanie BLONDE
Ontwerp en productie: INAXEL / Camping Provence Verdon

 

Accommodatie
Bedrijf INAXEL – 51, St Charles Nungesser – 34130 MAUGUIO
Tel: 04 67 17 30 80
e-mail: contact@inaxel.com

 

Foto 's
Alle beelden op deze website zijn onderworpen aan copyright.

 

Persoonlijke gegevens
Iedere persoon heeft een recht van toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de gegevens betreffende het (artikel 34 van de wet "Computing en vrijheid" van 6 januari 1978). Stemrecht uit te oefenen dit alstublieft de Verdon Camping Provence, waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld.

 

Intellectuele eigendom
Deze site is de verantwoordelijkheid van de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
De reproductie van alle of een deel van deze site op elektronische of papieren (met inbegrip van downloadbare documenten) is formeel verboden, tenzij de toestemming van de directeur van de publicatie.

 

Hypertextlinks naar andere sites
De site kan links naar andere sites bevatten.
De Camping Verdon Provence kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor de lay-out of content ingeperkt op of verkregen via deze sites.

 

Verantwoordelijkheden van de Camping Verdon Provence
De Camping Verdon Provence weigert alle verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie op haar site.
De Camping Verdon Provence wijst alle verantwoordelijkheid voor de moeilijkheden bij de toegang tot haar website of elk verzuim van mededeling af.

 

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door Frans recht.
Er zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd zijn om te horen van geschillen met betrekking tot direct of indirect toegang tot deze Site of het gebruik ervan.